2017-05-28 11:20 #0 av: Eda

Foto: Silviahemmet 

Många som har en anhörig med demenssjukdom har träffat på Silviasystrar.
Sylviasystrar är specialutbildade undersköterskor som jobbar inom demensvården. På t.ex. det demensboende min mamma bodde på kom en Silviasyster på kontinuerliga besök. Dels ordnade hon med lite extra trevligheter för de boende och dels var hon till en inspirationskälla för de övriga anställda inom vården. Hon ordnade också med kontinuerliga träffar för anhöriga där man kunde diskutera och ställa anhörigfrågor.

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia vars mor hade en demenssjukdom. Samma år startade den första Silviasysterutbildningen. Numera utbildas förutom Silviasystrar också Silviasjuksköterskor, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeuter & Silviaterapeuter.

Undervisningen grundar sig på palliativ vårdfilosofi med målet högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke och anhöriga oavsett hur sjuk den demenssjuke är. Efter genomgången kurs får de kursdeltagande undersköterskorna motta Silviahemmets brosch av H.M. Drottning Silvia och bära titeln diplomerad Silviasyster. Hitintills finns 578 utbildade Silviasystrar. 
Vill ni läsa mer om detta, se: Silviahemmet och Silviasystrar