2017-07-28 07:31 #0 av: Eda

Om tidiga TECKEN PÅ DEMENSSJUKDOM har jag skrivit om i min blogg.

Det är mycket viktigt att veta om en person har en begynnande demenssjukdom så att hon/han kan få läkemedel som lindrar och s.k. bromsmediciner (som verkar främst vid sjukdomens tidiga stadier vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom med demens) och bli bemött på rätt sätt men också för ANHÖRIG som ofta är i mycket stort behov av stöd och som kan ansöka om och få hjälp. (Sedan juli 2009 har kommunerna lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd.)

Se vidare: https://handikapptips.wordpress.com/2017/07/10/tecken-pa-demenssjukdom/